Normativa y subvenciones


Tuesday, May 4, 2021 ORDE do 19 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a implantación e o pulo da estratexia dixital e modernización do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código do procedemento CO300C).

ORDE do 19 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións
para a implantación e o pulo da estratexia dixital e modernización do sector
comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código
do procedemento CO300C).
Entrada en vigor
5/4/2021

Enlaces relacionados

DOG