Normativa y subvenciones


Thursday, March 11, 2021 Bases reguladoras das axudas do Plan de Emprego Local (PEL) 2021

- Bases reguladoras das axudas do Plan de Emprego Local (PEL) 2021 polas que se regulan as axudas á consolidación e ao fortalecemento do teido empresarial a través do apoio ao investimento en bens inventariables (Liña 2.1. PEL-Emprende Investimento); axudas para sufragar as cotas da Seguridade Social a autónomos/as (Liña 2.7 PEL-Autónom@s); axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (Liña 3.1. PEL-Pemes Creación e Ampliación), e axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (Liña 3.2 PEL-Pemes Mantemento).

- Convocatoria: prazo aberto desde o 11 de marzo ata ás 14.00 horas do 15 de abril de 2021
Período de vigencia
3/11/2021  - 4/15/2021

Enlaces relacionados

BOP