Normativa y subvenciones


Monday, February 22, 2021 DOG. nº 34 RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2021 pola que se establece o modelo normalizado para a solicitude da exención no canon da auga e coeficiente de vertedura establecida no artigo 4.2 da Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas (código de procedemento AU231C).


DOG. Nº 34RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2021 pola que se establece o modelo
normalizado para a solicitude da exención no canon da auga e coeficiente de
vertedura establecida no artigo 4.2 da Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas
fiscais e administrativas (código de procedemento AU231C).
Entrada en vigor
2/19/2021

Enlaces relacionados

DOG