Normativa y subvenciones


martes, 6 de febrero de 2018 BOP. CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE A CORUÑA: CONVOCATORIA PARA MOZOS/AS INTERESADOS EN REALIZAR UNHA ESTANCIA DE MOBILIDADE EN PAÍSES DA UE

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. A Coruña. Información pública: Convocatoria de adjudicación directa para jóvenes interesados en realizar una estancia de Movilidad en países de la Unión Europea. Anualidad 2018.

PERSOAS BENEFICIARIAS:
Con carácter xeral, os mozos/as solicitantes deberán cumplir cos seguintes requisitos de admisión para obter unha axuda económica para a mobilidade:
a) Estar dado de Alta e ser beneficiario do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
b) Estar inscrito no Plan de Mobilidade da Cámara de Comercio da Coruña
c) Ter entre 18 e 29 anos no momento de presentar a solicitude (entenderase este momento no que se rexistre a solicitude na sede da Cámara de Comercio).
d) Ter un coñecemento da lingua inglesa ou idioma de traballo no estranxeiro igual ou superior a un nivel B1 conforme ao Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (CEFR polas súas siglas en inglés).
e) Superar o proceso de selección obxecto da presente convocatoria e común a todos os mozos/as que solicitan a axuda económica para a mobilidade.
f) Non ter participado en ningún outro Programa ou Plan de Mobilidade financiado polo FSE ou a Iniciativa de Emprego Xuvenil no marco do Programa Operativo de Emprego Xuvenil 2014-2020.
g) Non encontrarse incurso en ningunha das prohibiciones ás que fai referencia o artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes comezará o 15 de xaneiro de 2018 e concluirá o 1 de setembro de 2018 ás 14:00 horas (hora peninsular) ou no momento en que se cubran todas as prazas.
Período de vigencia
15/01/2018  - 01/09/2018